Search for:

Voor al uw NEN1010, of NEN3140, of PE (aarde) inspekties!

Een elektrotechnische installatie zal moeten voldoen aan de gestelde normen uit zijn tijdsgeest. Wat dit exact inhoud kunnen wij u haarfijn uitleggen. Zo heeft een installatie ook onderhoud nodig om behalve goed en veilig te functioneren tevens te bekijken of deze aan de geldende normen voldoet.

Wij beschikken over up-to-date kennis van de huidige NEN-normen en bijbehorende NPR-bladen.

Hierdoor kunnen wij op het gehele terrein van de NEN 1010 adviseren, controleren en beproeven. Ook weten wij de grenzen van de NEN 1010, waar het overgaat in bijvoorbeeld een machine en zijn wij bekend met de normen voor paneelbouw, zowel voor de elektrische installaties als voor machines​.

Zo zijn er inspecties c.q. keuringen volgens:

NEN 1010 – Dé moedernorm​​ voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties.
De huidige versie van de NEN1010 is NEN 1010:2015/C2:2016nl Elektrische installaties voor laagspanning – Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks.
NEN 1010 (incl. NPR 5310:2017 nl, NEN 8025:2018 nl en NEN 2555:2008 nl), is dé norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. De voeding, aansturing en controle van dergelijke complexe elektrotechnische installaties gebeurt in toenemende mate via geautomatiseerde beheersystemen. Hierdoor hebben of krijgen alle normen op de specifieke deelgebieden raakvlakken met NEN 1010. NEN 1010 wordt dan ook de ‘moedernorm’ van alle aanverwante laagspanningsnormen genoemd.
Alle deelinstallaties die door de laagspanningsinstallatie worden gevoed, kennen specifieke eigen normen. Denk hierbij aan de verlichting, de verschillende beveiligingsfuncties, de ICT en de meet- en regeltechniek. Hierbij komen nieuwe ontwikkelingen als smart grids, elektrische mobiliteit, pv-systemen, e-health en stekerbaar installeren. Ook die vragen om normen. Bovendien moeten alle deelinstallaties periodiek worden geïnspecteerd op basis van de van toepassing zijnde normen.
Voor bijzondere ruimten kunnen aanvullende voorschriften gelden. Een voorbeeld van deze bijzondere ruimten zijn de medisch gebruikte ruimten.
NEN 1010:2015 is in beginsel een vertaling van de Europese installatievoorschriften voor laagspanning, vastgelegd in de HD 60364-reeks. Waar deze normenreeks niet toereikend was, is gebruikgemaakt van de mondiale IEC 60364-reeks, of zijn voorschriften gebruikt die gebaseerd zijn op de Nederlandse installatiepraktijk

NEN 3140 – Bedrijfsvoering van elektrische installaties​.
De huidige versie van de NEN3140 is NEN 3140+A3:2019nl.
NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning. De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.
Naast het aanwijsbeleid van personen is de periodieke inspectie van installaties en overig elektrisch materieel beschreven in de NEN 3140.
Voornamelijk wordt op de veiligheid gecontroleerd, zowel de brandveiligheid als het gevaar voor elektrocutie​.
Nieuwe installatie’s en uitbreidingen moeten volgens de norm NEN1010 worden geïnspecteerd.

NPR 5310 – Nederlandse Praktijkrichtlijn.
De huidige versie van de NPR5310 is NPR 5310:2017nl Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010. In juni 2017 wordt er een nieuwe editie verwacht.
NPR 5310 geeft nadere uitleg, en waar van toepassing praktijkvoorbeelden, bij bepaalde onderwerpen uit NEN 1010:2015 Elektrische installaties voor laagspanning.

NEN 8012 ​- Keuze van het leidingtype​.
De huidige versie van de NEN8012 is de NEN 8012:2015nl, de juiste keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen. Deze norm gaat in per d.d. 1 juli 2017!
In combinatie met NEN 1010 kan worden bepaald voor welke ruimten en onder welke gebruiksomstandigheden bijvoorbeeld halogeenvrije kabels verplicht zijn. Elektrische leidingen die bedoeld zijn voor het functioneren en de instandhouding van bouwwerken vallen onder de Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR) met betrekking tot hun gedrag bij brand. Elektrische leidingen worden in deze CPR geclassificeerd in verschillende (brand)klassen.
NEN 8012 geeft aan wanneer welke (brand)classificatie moet worden toegepast.
NEN 8012 is ook Werken met NEN 1010 te raadplegen.

Verder hebben wij uiteraard alle benodigde meetapparatuur voor de metingen en beproevingen volgens NEN1010 en NEN3140.
Optioneel kunnen wij d.m.v. een warmtebeeld/infrarood camera (thermografisch) uw verdeler en installatie controleren op overbelasting en/of slechte contacten. Zo’n thermografisch onderzoek wordt gesteld in de NEN3140+A3:2019nl.

Wij kunnen deze voor u uitvoeren en daarover rapporteren. Deze kunnen zowel van visuele aard als d.m.v. beproevingen door metingen zijn.

Onze rapportages zijn rechtsgeldig voor bijvoorbeeld uw verzekering, die aan installaties in bepaalde sectoren een periodieke veiligheidsinspektie met de daarbij beh​orende keuringsrapport van uw elektrische installatie eist i.v.m. uw brandverzekering. Hierover beschikken wij over de juiste expertise en meetgereedschappen.

Heeft u vragen of wilt u meer advies over Thermografisch onderzoek / NEN1010 / NEN2555 / NEN3140 / NEN8012 / NEN8025 / NPR5310 / inspecties en of keuringen van uw elektrische installatie, neem dan contact en wij helpen u verder.

Ook inspekteren en keuren wij uw aarding of uw installatie nog wel voldoet aan een goede veiligheidsaarde als uw gas- of watermeter wordt vervangen door de desbetreffende energiemaatschappijen.

Wij gebruiken voor de inspecties de volgende meetapparatuur:
– Gossen Metrawatt PROFiTEST
– Nieaf-Smitt NI12R Stroom Tang
– Fluke Ti200 warmtebeeldcamera


Wilt u contact met ons? klik dan hier om ons contactformulier in te vullen en we nemen spoedig contact met u.


Het begint bij Electra&Zo. Elektrotechnisch Installatieburo voor al uw inspecties en of keuringen.