Search for:

De fusie tussen KvINL en Sterkin tot de nieuwe Stichting InstallQ zorgt ervoor dat er meer duidelijkheid en een grotere transparantie ontstaat. Goede kwaliteitsborging is namelijk gebaat bij een breed draagvlak, veel duidelijkheid en zekerheid, tegen aanvaardbare kosten.

Vanaf 1 januari 2019 zijn alle regelingen van de stichtingen KvINL en Sterkin ondergebracht in de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee ontstaat één stichting die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert en uitvoert. Deze krachtenbundeling zorgt dat er meer duidelijkheid ontstaat voor de bedrijven in de branche waarbij de kosten beter beheersbaar worden.

Het uiteindelijke doel van InstallQ is om via deugdelijke kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland te vergroten.


KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector. Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector.


TECHNIEK NEDERLAND (voorheen UNETO-VNI ), is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Door op het bovenstaande logo van TECHNIEK NEDERLAND te klikken kunt u alle vakmannen in Nederland vinden die aangesloten zijn!


Ons doel is bij te dragen aan hoogwaardig vakmanschap in de techniek. Door kennisoverdracht, begeleiding, training, scholing en advisering. Onze producten en diensten richten zich op loopbaanontwikkeling van werknemers en het verhogen van het totale vakmanschap in bedrijven. Kenteq zoekt daarbij bewust naar samenwerking met het beroepsonderwijs en ons.HIER is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk met als missie heel Nederland te betrekken bij de oplossing van het klimaatprobleem.


U kunt op de desbetreffende logo’s klikken voor meer informatie!


Wilt u contact met ons? Vul ons contactformulier in en we nemen spoedig contact met u.